Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

Начало

РДГ Ловеч

 

РДГ – Ловеч носи името на град Ловеч, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ – Ловеч обхваща централните части на Северна България като граничи на север с течението на р. Дунав и Република Румъния, на изток с РДГ – Велико Търново, на юг достига до високите части на Централната Старопланинска верига, които попадат в Национален парк “Централен Балкан” и на запад граничи с РДГ – Берковица.
Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Ловеч стопанисва горския фонд на територията на област Ловеч и следните общини: Гулянци, Никопол, Белене, Левски, Пордим, Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пелово, Червен бряг, Луковит, Ябланица, Тетевен, Угърчин, Ловеч, Летница, Троян и Априлци.
РДГ – Ловеч включва 10 държавни горски стопанства и 1 държавно ловно стопанства (ДЛС “Русалка” - Априлци).

 

На ВНИМАНИЕТО на частните лесовъди !!!

Списък с услуги предоставяни от  РДГ-Ловеч

Закон за достъп до обществена информация

Информация, относно подаване на заявление за достъп до обществена информация

Такси по ЗДОИ

Списък на категориите информация подлежаща на публикуване

 

Заповедите за изваждане от употреба на производствена марка са тук!

Заповед на Областен управител на Област Ловеч, относно пожароопасен сзезон  2021година

Заповед на Областен управител на Област Плевен, относно пожароопасен сзезон  2021година

Информация за  GPS-устройствата на МПС и мобилни обекти по чл. 206 от ЗГ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Годишен отчет за 2019г за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и отказ за предоставяне по ЗДОИ

 

 

Викторина: „Учим и знаем за българската гора“

   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Учим и знаем за българската гора".
   Можете да проверите знанията си като попълните онлайн анкета, публикувана по-долу като линк.

Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:

от 8:30 до 17:00 часа 

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн
Горскостопански планове
Регламент 995