Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: http://profilnakupuvacha.com/1697

Начало

РДГ Ловеч

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА:

http://profilnakupuvacha.com/1697

 

РДГ – Ловеч носи името на град Ловеч, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ – Ловеч обхваща централните части на Северна България като граничи на север с течението на р. Дунав и Република Румъния, на изток с РДГ – Велико Търново, на юг достига до високите части на Централната Старопланинска верига, които попадат в Национален парк “Централен Балкан” и на запад граничи с РДГ – Берковица.
Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Ловеч стопанисва горския фонд на територията на област Ловеч и следните общини: Гулянци, Никопол, Белене, Левски, Пордим, Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пелово, Червен бряг, Луковит, Ябланица, Тетевен, Угърчин, Ловеч, Летница, Троян и Априлци.
РДГ – Ловеч включва 10 държавни горски стопанства и 1 държавно ловно стопанства (ДЛС “Русалка” - Априлци).

АПЕЛ!  Дарителска  кампания

Заповедите за изваждане от употреба на ПР. МАРКА са тук!

Заповед на ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, ОТНОСНО ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН
Заповед на ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ОТНОСНО ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН

ИМФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА  ИНФОРМАЦИЯ


ИНФОРМАЦИЯ ЗА GPS- УСТРОЙСТВАТА на МПС и мобилни обекти по чл. 206 от З


Годишен отчет за 2019г за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и отказ за предоставяне по ЗДОИ


Работно време:

от 8:30 до 17:00 часа 

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн
"Моят разказ за гората"
 Седмица на гората - 2020 г.
Галерия
Разкази
Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995