Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: http://profilnakupuvacha.com/1697

Начало

РДГ Ловеч

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА:

http://profilnakupuvacha.com/1697

 

РДГ – Ловеч носи името на град Ловеч, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ – Ловеч обхваща централните части на Северна България като граничи на север с течението на р. Дунав и Република Румъния, на изток с РДГ – Велико Търново, на юг достига до високите части на Централната Старопланинска верига, които попадат в Национален парк “Централен Балкан” и на запад граничи с РДГ – Берковица.
Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Ловеч стопанисва горския фонд на територията на област Ловеч и следните общини: Гулянци, Никопол, Белене, Левски, Пордим, Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пелово, Червен бряг, Луковит, Ябланица, Тетевен, Угърчин, Ловеч, Летница, Троян и Априлци.
РДГ – Ловеч включва 10 държавни горски стопанства и 1 държавно ловно стопанства (ДЛС “Русалка” - Априлци).

ИМФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА  ИНФОРМАЦИЯ


ИНФОРМАЦИЯ ЗА GPS- УСТРОЙСТВАТА на МПС и мобилни обекти по чл. 206 от З


Годишен отчет за 2019г за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и отказ за предоставяне по ЗДОИ


Работно време:

от 8:30 до 17:00 часа 

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0800 20 800

или подайте сигнал онлайн
Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995