Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

НачалоДокументиПлан извлечения

РДГ Ловеч | Документи

Одобрено план-извлечение - ТП ДГС Плевен

Одобрено план-извлечение в гори, собственост на държавата  - ТП ДГС Плевен


Дата на публикуване: 02.02.2024 г. изтегли
 
Одобрено план-извлечение в гори собственост на Община Тетевен

Одобрено план-извлечение  в гори, собственост на Община Тетевен


Дата на публикуване: 01.02.2024 г. изтегли
 
Одобрено план-извлечение - ТП ДГС Ловеч

Одобрено план-извлечение  - ТП ДГС Ловеч


Дата на публикуване: 29.01.2024 г. изтегли
 
Одобрено План-извлечение - ТП ДГС Ловеч

Одобрено план-извлечение  - ТП ДГС Ловеч


Дата на публикуване: 29.01.2024 г. изтегли
 
Одобрено План-извлечение - ТП ДГС Лесидрен
Одобрено План-извлечение - ТП ДГС Лесидрен
Дата на публикуване: 15.01.2024 г. изтегли
 
Одобрено План-извлечение - ТП ДГС Тетевен
Одобрено План-извлечение по чл.52 ал.2 и ал.3 т.1 и §3, ал.3 т.1 От Наредба №8 за сечите в горите - ТП ДГС Тетевен , извън Натура 2000
Дата на публикуване: 10.01.2024 г. изтегли
 
Одобрено План-извлечение - ТП ДГС Лесидрен

Одобрено План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а ал.3, т.1 и § 3, ал3 т.1 от Наредба 8 за сечите в горите.

попадащи в Натура 2000 и извън Натура 2000 на територията на ТП ДГС Лесидрен


Дата на публикуване: 02.01.2024 г. изтегли
 
Одобрено план извлечение, публикувано на основание на Наредба №8 за сечите в горите - Тетевен

Одобрено план извлечение, публикувано на основание чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52А ал.3, т.1 и §3, ал.3 т.1

от Наредба №8 за сечите в горите 2023г. - гр.Тетевен


Дата на публикуване: 22.12.2023 г. изтегли
 
Одобрено план извлечение, публикувано на основание чл.52б, ал.7 от Наредба №8 за сечите в горите

Одобрено план извлечение с изх.№РДГ08-11730/20.11.2023г. , публикувано на основание чл.52 б, ал.7 от Наредба №8 за сечите в горите.


Дата на публикуване: 07.12.2023 г. изтегли
 
Одобрено план извлечение, публикувано на основание чл.52б, ал.7 от Наредба №8 за сечите в горите

Дата на публикуване: 07.12.2023 г. изтегли
 
Одобрено план извлечение, публикувано на основание чл.52б, ал.7 от Наредба №8 за сечите в горите

Дата на публикуване: 07.12.2023 г. изтегли