Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия

РДГ Ловеч | Процедури: Лесокултурни мероприятия

Лесокултурни мероприятия