Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДЛС Русалка-Априлци

Контакт със звеното:
Директор: инж. Добромир Нейков
Телефон: 06958 23 12
Факс: 06958 23 13
Електронна поща: dlsrusalka@abv.bg
Адрес: гр.Априлци, ПК 5641,обл. Ловеч, ул.Търговска № 6

Интернет страница: www.Rusalka.iag.bg

ДЛС “Русалка” се намира в южната част на Ловешка област, община град Априлци, където е установена нейната администрация. На север граничи с ДГС "Троян" и ДГС "Севлиево", на изток с ДГС "Росица", на запад с ДГС "Троян" и ДГС "Черни Осъм", а на юг територията на станцията е ограничена от главното било на Централна Стара планина от връх Жълтец (Саръкая) - връх Ботев - връх Зелениковец. В по-голямата си част горите образуват големи горски комплекси, раздел…
Лесоустройствен план