Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Черни Осъм

Контакт със звеното:
Директор: инж Димитър Шишков
Телефон: 06962 377
Факс: 06962 377
Електронна поща: dgscho@abv.bg
Адрес: с. Черни осъм, ПК 5620, обл. Ловеч

Интернет страница: www.cherniosum.iag.bg


Лесоустройствен план