Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Черни Вит

Контакт със звеното:
Директор:
Телефон: 06906 255
Факс: 06906 255
Електронна поща: dlcherni_vit@nug.bg
Адрес: с. Черни вит, ПК 5725, ул. Васил Левски 196

Интернет страница: www.cherni_vit.iag.bg

ДГС “Черни Вит” носи името на река Черни Вит, протичаща през територията му, също така и на село Черни Вит, където е седалището на неговата администрация. Лесоустройството е извършено в границите на част от територията на община град Тетевен в землищата на селата Черни Вит, част от Дивчовото, Голям извор, част от Гложене и част от землището на град Тетевен.
Територията на ДГС “Черни Вит” се намира в Ловешка област и обхваща част от гор…
Лесоустройствен план