Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Троян

Контакт със звеното:
Директор: инж. Милко Станчев
Телефон: 0670 6 04 27
Факс: 0670 6 07 29
Електронна поща: dl_troyan@abv.bg
Адрес: гр. Троян, ПК 5600, ул. Кирил и Методий 20

Интернет страница: www.trojan.iag.bg

ДГС “Троян” е получило името си от град Троян, където се намира и седалището му. Съседните държавни горски стопанства, с които граничи са: на север с ДГС “Ловеч”, на изток с ДГС “Севлиево”, на юг-югоизток с ДДС “Русалка”-Априлци, на югоизток с ДГС “Черни Осъм”, на запад с ДГС “Рибарица” и ДГС “Борима”, а на юг границата на стопанството достига до високопланинските пасища, непо…
Лесоустройствен план