Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Тетевен

Контакт със звеното:
Директор: инж. Дочо Дочев
Телефон: 0678 30 21
Факс: 0678 30 21
Електронна поща: dlteteven@nug.bg
Адрес: гр. Тетевен, ПК 5700, ул. Христо Ботев 11

Интернет страница: www.teteven.iag.bg

ДГС "Тетевен" носи името на град Тетевен, където е седалището на администрацията му. Стопанството се намира в Ловешка област и заема част от територията на община град Тетевен и общините град Луковит и град Ябланица.
На север ДГС "Тетевен" граничи с ДГС "Плевен", на изток с ДГС "Лесидрен", на юг-югоизток с ДГС "Рибарица", на югозапад с ДГС "Черни Вит" и на запад с ДГС "Ботевград" и ДГС "Мездра". Границите минават по ясно изразени била, реки, дерета и камионни…
Лесоустройствен план