Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Рибарица

Контакт със звеното:
Директор:
Телефон: 06902 24 03
Факс: 06902 24 36
Електронна поща: dlribarica@nug.bg
Адрес: с.Рибарица, ПК 5720, обл. Ловеч

Интернет страница: www.ribarica.iag.bg

ДГС “Рибарица” носи името на село Рибарица, около което са разположени горските масиви. На север и североизток то граничи с ДГС ”Тетевен”, на изток с ДГС ”Троян”, на юг с високопланинските пасища, разположени по централното било на Стара планина, на запад с ДГС ”Черни Вит”.
Стопанството обхваща изцяло територията на кметство Рибарица, община Тетевен, Ловешка област.


Лесоустройствен план