Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Плевен

Контакт със звеното:
Директор: инж. Илиан Цеков
Телефон: 064 80 74 08
Факс: 064 84 01 90
Електронна поща: dlpleven@abv.bg
Адрес: гр. Плевен, ПК 5800, ул. Сан Стефано 37

Интернет страница: www.pleven.iag.bg

ДГС "Плевен" носи името на гр. Плевен, където се намира и седалището му. Територията на стопанството е разположена в северозападната част на Ловешка област, в централната част на Дунавската хълмиста равнина. Граничи: на север с ДГС "Никопол" и р. Дунав; на изток с ДГС "Свищов" и ДГС "Велико Търново"; на юг с ДГС "Ловеч", ДГС "Лесидрен", ДГС "Луковит" и на запад с ДГС "Оряхово", ДГС "Враца", ДГС "Мездра".
Територията на ДГС "Плевен" попада в района на сед…
Лесоустройствен план