Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Никопол

Контакт със звеното:
Директор: инж Атанас Попов
Телефон: 06541 27 97
Факс: 06541 30 34
Електронна поща: persin@abv.bg
Адрес: гр. Никопол, ПК 5940, ул. Васил Левски 27

Интернет страница: www.nikopol.iag.bg

ДГС “Никопол” носи името на град Никопол, основен стопански и административен център в този район на страната. На север граничи с река Дунав, респективно с Република Румъния, на изток с работни земи, а на юг и запад с горски комплекс на ДГС "Плевен" и с работни земи.
Горите на ДГС “Никопол” са разположени в северната част на Ловешка област, на територията на землищата на общините на град Гулянци, на град Никопол и на част от община Бел…
Лесоустройствен план