Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Луковит

Контакт със звеното:
Директор:
Телефон: 0697 20 52
Факс: 0697 41 36
Електронна поща: dllukovit@nug.bg
Адрес: гр. Луковит, ПК 5770, ул. Иван Вазов 2

Интернет страница: www.lukovit.iag.bg


Лесоустройствен план