Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Ловеч

Контакт със звеното:
Директор: инж. Младен Миков
Телефон: 068 60 37 65
Факс: 068 60 37 65
Електронна поща: dgs_lovech@abv.bg
Адрес: гр. Ловеч, ПК 5500, ул. Търговска 56

Интернет страница: www.lovech.iag.bg

ДГС "Ловеч" носи името на град Ловеч -главен населен пункт в района, разположен в централната част на територията на стопанството и седалище на неговата администрация. Горите на ДГС "Ловеч" представляват многобройни различни по форма и размери комплекси, разпръснати в работните земи. На север граничи с ДГС "Плавен", на изток с ДГС "Севлиево", на юг с ДГС "Троян" и ДЛС "Русалка" и на запад с ДГС "Лесидрен".
Територията на ДГС "Ловеч"обхваща:
Община Ловеч …
Лесоустройствен план