Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Лесидрен

Контакт със звеното:
Директор: инж. Сашо Георгиев
Телефон: 06920 30 00
Факс: 06920 30 00
Електронна поща: acc1@abv.bg
Адрес: с.Лесидрен, ПК 5520, ул. Стара планина 97

Интернет страница: www.lesidren.iag.bg

ДГС "Лесидрен" носи името на село Лесидрен, където е разположено седалището му. Горите на стопанството се намират в югозападната част на Ловешка област и граничат на север с ДГС "Плевен", на изток с ДГС "Ловеч", на юг с ДГС "Троян" и на запад с ДГС "Тетевен" и ДГС "Луковит.
Районът на ДГС "Лесидрен" е разположен върху територията на община Угърчин, която включва землищата на гр. Угърчин и селата Драгана, Катунец, Каленик, Орляне, Соколове, Голец, Микре, …
Лесоустройствен план