Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Борима

Контакт със звеното:
Директор: инж. Марин Багаров
Телефон: 0670 6 22 98
Факс: 0670 6 22 98
Електронна поща: dgsborima@abv.bg
Адрес: с. Борима, ПК 5672, обл. Ловеч

Интернет страница: www.borima.iag.bg

ДГС “Борима" носи името на село Борима, където се намира седалището му. На север и запад то граничи с ДГС “Лесидрен", а на юг и на изток с ДГС “Троян".
Територията на ДГС “Борима" се намира в Ловешка област, община гр.Троян и обхваща три от землищата в общината, а именно: с.Борима, с.Голяма Желязна и с.Старо село.


Лесоустройствен план