Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

НачалоНовини 2024/02Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

06.02.2024 - Служители на Регионална дирекция по горите - Кърджали разкриха незаконна сеч в общинска горска територия, собственост на община Симеоновград

Служители на Регионална дирекция по горите - Кърджали разкриха незаконна сеч в общинска горска територия, собственост на община Симеоновград. Нарушението е установено по време на проверка през неделния ден в присъствието на отговорния общински служител. Инсперкторите на дирекцията разкриват на терен 518 бр. прясно  отсечени немаркирани дъбови дървета.

Само преди месец е съставен акт за неупражнен контрол на общинския служител отново заради нарушение на Закона за горите на същата територия. Преписката е изпратена в Районна Прокуратура и Община Симеоновград. 

Същият ден, по време на проверка в град Симеоновград са съставени 6 акта на физически лица за съхранение и транспортиране на незаконна дървесина. РДГ Кърджали продължава проверките в региона.