Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

НачалоНовини 2024/02Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

06.02.2024 - РДГ Берковица санкционира лицензиран лесовъд за нерегламентиран дърводобив

Горски инспектори от Регионална дирекция на горите – Берковица  съставиха акт за установени административни нарушения по Закона за горите на лицензиран лесовъд на дърводобивна фирма. Нарушенията са констатирани при извършена проверка на действащо сечище на територията на Държавно горско стопанство - Белоградчик. Проверяващият екип на дирекцията установил сеч на 89 броя немаркирани дървета - зимен дъб и цер. 

Друга проверка е извършена по сигнал на дежурния телефон 112 в местността ''Палековото'', гр. Монтана. На място са заловени нарушители, в момент на товарене на незаконно добита дървесина. Проверяващите съставили два акта за нарушения на Закона за горите. Конфискувани са две каруци и незаконната дървесина.  

През месец януари 2024 година от екипите на РДГ Берковица са проверени 133 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 98 обекта за добив на дървесина, 101 превозни средства, 235 ловци.  Съставени са общо 65 акта по Закона за горите и 4 акта по Закона за лова и опазване на дивеча. Конфискувани са 30 пространствени куб. м дърва, едно МПС, четири каруци, два моторни триони, четири броя боеприпаси.