Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

НачалоНовини 2023/12Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

04.12.2023 - Заповед № 1117/04.12.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпити за лица със средно образование и за лица, отписани от регистъра по чл. 235 от ЗГ на основание чл. 239, ал. 1, т. 4 – 9 от ЗГ

http://www.iag.bg/news/lang/1/id/18102/display

 
Документи