Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

НачалоНовини 2023/11Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

14.11.2023 - Горски инспектори от Регионална дирекция по горите-Кюстендил установиха незаконна сеч в землището на община Невестино

В резултат на засилен контрол и масови проверка на територията на РДГ-Кюстендил, горските инспектори са установили незаконна сеч в  дърводобивен обект, землище община Невестино. В хода на проверката са установени нарушение за над 120 плътни куб.метра едра строителна дървесина. Дървеният материал от дървесен вид бук, цер, благун и черен бор  не е бил маркиран с контролна горска марка.

Съставени  са пет административни акта по Закона за горите на лице, упражняващо частна лесовъдска практика, за това, че не упражнен контрол и е допуснато да се извърши сеч на немаркирани с контролна горска марка дървета.

По случая е сезирана Раонна прокуратура.