Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

НачалоДокументиПредписания

РДГ Ловеч | Документи

Утвърдено предписание

Утвърдено предписание за провеждане на санитарна сеч  - ДГС Плевен


Дата на публикуване: 05.01.2024 г. изтегли
 
Утвърдено предписание - ДГС Черни Осъм

Утвърдено предписание, на основание чл.106 и чл.131 ал.2 от Закона за горитев, Изх.№РДГ08-79 / 03.01.2024г.  - ДГС Черни Осъм


Дата на публикуване: 04.01.2024 г. изтегли
 
Утвърдено предписание, публикувано на основание чл.52в, ал.2 от Наредба №8 за сечите в горите Изх.№РДГ08-10703 / 19.10.2023г.

Дата на публикуване: 07.12.2023 г. изтегли
 
Утвърдено предписание, публикувано на основание чл.52в, ал.2 от Наредба №8 за сечите в горите Изх.№РДГ08-11751 / 20.11.2023г.

Дата на публикуване: 07.12.2023 г. изтегли
 
Утвърдено предписание, публикувано на основание чл.52в, ал.2 от Наредба №8 за сечите в горите Изх.№РДГ08-11530 / 13.11.2023г.

Дата на публикуване: 07.12.2023 г. изтегли