Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

НачалоНовини - 2024/5

РДГ Ловеч | Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"

22.05.2024 Проведен на 21 май 2024 г. втори национален семинар по проект CEE2ACT
Проведен втори национален семинар по проект CEE2ACT