Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

НачалоНовини - 2023/11

РДГ Ловеч | Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"

06.11.2023 Материали от проведен първи национален семинар по проекта по биоикономика CEE2ACT
Дата и място на провеждане на националния семинар по проекта и втора работна среща на РГ по биоикономика: 12-13.10.2023 г., УОГС "Г. Аврамов" - Юндола