Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

НачалоНовини - 2021/5

РДГ Ловеч | Новини

27.05.2021 На вниманието на частните лесовъди !!!
Указания, относно преминаването и пребиваването в горските територии