Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: http://profilnakupuvacha.com/1697

НачалоНовини 2020/07Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

24.07.2020 - 3703 са успешно издържалите изпитите за придобиване право на лов

4065 бяха кандидат-ловците, явили се на изпити за придобиване право на лов тази година. От тях успешно издържалите са 3703.

Всички те са завършили курс на обучение и практическа подготовка. За 2020 г. 82 ловни сдружения проведоха подготвителни курсове, като тази година, поради епидемичната обстановка в страната, обучението беше дистанционно. 

Изпитите се проведоха по график от 5 юни до 20 юли 2020 г. при спазване на всички противоепидемични мерки. На една дата имаха право да се явят не повече от 25 човека. Теоретичният част включваше тест, писмен и устен изпит. 104-те въпроса от теста, съответстващи на темите от програмата за теоретична подготовка на бъдещите ловци, бяха групирани по раздели на модулен принцип. Успешно издържалите теста се явяваха на писмен изпит, включващ два въпроса от различни раздели на преподавания материал. Кандидатите, допуснати до устен изпит отговаряха на допълнителни въпроси на комисиите, както и на уточняващи, свързани с развитите от тях писмени въпроси. Издържалите теоретичната част кандидати се явиха на практически изпит, който включваше техника за боравене с ловно оръжие, подготовка за стрелба, стрелба по силует на  дивеч и асфалтови панички.

На всички успешно издържали изпитите, комисиите издават удостоверение за придобито право на лов. Правото на ловуване се упражнява от ловци, които притежават членска карта и билет за лов, заверени за съответната календарна година. За участие в ловните излети се издават разрешителни за лов. 

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност