Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: http://profilnakupuvacha.com/1697

НачалоНовини 2020/07Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

24.07.2020 - Експерти от ИАГ проверяват готовността за борба с горски пожари

Изпълнителна агенция по горите призовава да пазим горите от пожари!

Експерти от Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции по горите, съвместно с представители на Пожарна безопасност и защита на населението извършват инспекции в цялата страна за изпълнението на превантивните дейности и готовността на държавните горски и ловни стопанства за реакция при възникване на пожари в горските територии. Проверяват се изпълнението на предвидените в противопожарните планове мерки, почистването  и изграждането на минерализовани ивици и лесокултурни прегради, наличността на облекла и предпазни средства, средствата и специализираните автомобили, които ще се използват при гасене. Дават се предписания за своевременното отстраняване на допуснати пропуски.

От началото на годината в горските територии на страната са регистрирани 252 пожара. Опожарената площ е общо 12635 дка. Засегнати са широколистна и иглолистна дървесна растителност, треви, незалесени площи и мъртва горска постилка. В сравнение,  през 2020 г. броят на пожарите е с 60 по-малко от възникналите за същия период на 2019. По-малък е и размерът на опожарените площи. През миналата година от 1 януари до 24 юли от пожари са засегнати и унищожени общо 21040 дка гори в страната.

Високите температури и проявата на небрежност при паленето огън в горите създават реална опасност за възникване на пожари, които да застрашат живота на хората, да унищожат горска растителност, местообитания на животни и птици. Изпълнителна агенция по горите призовава посетителите на горските територии да спазват правилата за пожарна безопасност и да не проявяват небрежност. Паленето на огън е допустимо с много голямо внимание само на регламентираните за целта огнища.

При забелязване на пожар в гората е необходимо незабавно да се подаде сигнал на телефон 112.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност