Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: http://profilnakupuvacha.com/1697

НачалоНовини 2021/04Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

09.04.2021 - ЛОВ

От незапомнени времена хората са ловували различни животни и птици, месото   на които се е използвало за храна, а от кожите им са се шиели дрехи и обувки. В една от най-красивите пещери Магурата има ловни сцени от преди 7000 г. Праисторически ловци с лъкове са преследвали диви животни, както се ловува и днес, макар че лъкът е заменен от модерни оръжия.

Знаете ли какво отличава ловците в миналото от днешните ловци?

В миналото хората са взимали всичко от природата на готово, без да полагат грижи за горите и техните обитатели, докато днес хората, които работят в горските и ловните стопанства се грижат за животните и за изхранването им, особено през студените зимни дни.

В природата има много диви животни.

Пернатите обитатели са птиците, които имат разноцветни пера. Космати са всички останали животни, покрити с кожа или козина в разнообразна окраска.

Птиците, които се ловуват в България са фазан, яребица, пъдпъдък, гривяк, гургулица. Към втората група животни са елените, сърните, дивата свиня, муфлонът, лисицата, вълкът, чакалът. 

Подобно на фермите, в които се отглеждат домашни животни за храна, ловците се грижат за дивите животни и когато те станат прекалено много, отстрелват част от тях и използват месото им за храна, а красивите рога и бивни стават трофеи, с които всяка държава се гордее. Добрите трофеи са резултат от добрите грижи за животните.

Хората, които работят в ловните стопанства пазят дивеча, строят хранилки, а през зимните месеци, когато животните трудно си намират храна ги подхранват за да оцелеят през най-студената част от годината. През лятото се засяват ниви с различни растения, като част от тях се прибират за храна през зимата, а друга част от тях се обработват и оставят за директно хранене на дивеча. С всяка изминала година дивечовите ниви се увеличават, за да се осигури на животните повече и по-хубава храна. За дивите свине се създават изкуствени кални локви, за да могат те да живеят в съответствие със своите екологични нужди дори и през сухото лято. Във водата на тези локви при необходимост може да бъдат постваени препарати срещу различни паразити.

Ловните служители са отговорни за състоянието на животните в гората. Те внимателно наблюдават дивеча в своя район. Виждат, когато има болни и стари животни и ги премахват, за да не се разболеят и останалите.

Важно е да се осигури спокойствието на дивеча, особено в периодите на размножаване, раждане и отглеждане на малките и при критични метеорологични условия. Ето защо се ограничават горскостопанските дейности в периода на сватбуване на благородния елен и другите животни в трайните им сватбовища, упражнява се денонощен контрол по отношение движението на моторни превозни средства и на бракониерските прояви.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност