Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: http://profilnakupuvacha.com/1697

НачалоНовини - 2020/9

РДГ Ловеч | Новини

29.09.2020 ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ /ПО РЕДА НА ЧЛ. 236а ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ/
ЗА ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР ПО ЧЛ. 235 ОТ ЗГ ЗА ПЕРИОДА 13.10.2020 г. – 28.10.2020 г.
предишна страница 1 | 2 | 3 следваща страница